Steunt u ons museum

Museum RockArt is een onafhankelijk museum zonder enige vorm van subsidie. Donaties zijn daarom van harte welkom. Voor een jaarlijkse bijdrage van 45 euro kunt u donateur van het museum worden. Hiermee heeft u vervolgens het hele jaar gratis entree tot het museum!
Door de ANBI status zijn periodieke giften aftrekbaar.

Aanmelden als donateur

  • Ja, ik draag Museum RockArt een warm hart toe en wil graag donateur worden voor 45 euro per kalenderjaar.

    Het bedrag kan na de aanmelding worden overgemaakt op NL88ABNA0810336782 t.n.v. Stichting RockArt o.v.v. naam / donateur. Voor de daarop volgende jaren ontvangt u tijdig een betalingsverzoek.

  • Ja, ik draag Museum RockArt een warm hart toe en wil graag nadere informatie ontvangen over de mogelijkheid om een periodieke gift te doen.

    Na uw aanmelding voor deze keuze sturen wij u de benodigde informatie en overeenkomst formulieren naar het door u opgegeven mail adres.

They already preceded you

Kuyvenhoven Beheer

Music For All