Steunt u ons museum

Museum RockArt is een onafhankelijk museum zonder enige vorm van subsidie. Donaties zijn daarom van harte welkom. Voor een jaarlijkse bijdrage van 45 euro kunt u donateur van het museum worden. Hiermee heeft u vervolgens het hele jaar gratis entree tot het museum!

Aanmelden als donateur

  • Ja, ik draag Stichting Museum Rock Art Hall of Fame Holland een warm hart toe en wil graag donateur worden voor * De overeenkomst Periodieke gift in geld kunt u opvragen via info@rockart.nl

    Ik maak dit bedrag over op NL88ABNA0810336782 t.n.v. de Stichting Rock & Art Hall of Fame o.v.v. naam / donateur. Voor de volgende jaren ontvangt u tijdig een betalingsverzoek.

Zij gingen je al voor

Kuyvenhoven Beheer

Music For All